28 września 2011

„Jurajska zabawa” Integracyjne spotkanie pracowników Onninen w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wyjazd integracyjny w piękne rejony Jury połączony z wieczornym spotkaniem…