12 grudnia 2022

Powiat Bocheński w nietypowej formie szkolenia

W dniach 02-03.12.2022 mieliśmy raczej jesienną aurę, co pomogło nam w przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników Powiat Bocheński ☺️. Szkolenie odbyło się w terenie i miało formę zajęć praktycznych, które niezywkle cieszą ogromną popularnością wśród naszych grup.

Dlaczego❓
Dzięki tej formie szkolenia, uczestnicy mają możliwość :
✅ Ulepszenia lub wzmocnienia swoich relacji interpersonalnych
✅ Poprawy komunikacji w zespole
✅ Sprawdzenia się w nietypowych sytuacjach
✅ Pokazania swojej kreatywności, charakteru i indywidulanych predyspozycji podczas wykonywania nietypowych zadań
✅ Lepszego poznania się w zespole
✅ Przełamiania swoich lęków i słabości, itd.
Powiat Bocheński zaufał nam Open Mind Team za co bardzo dziękujemy☺️ i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze okazję na wspólne poszerzanie horyzyntów …🎒🧭👍